שולחן איפור מאגוז אמריקאי ואגוז אפריקאי עם כלים ידניים – נגרות מסורתית